DRAGO KOVAČ   


 05.03.1969.
2013/2014, 2. LIGA VETKLJACI
2012/2013, 2. LIGA VETKLJACI
2011/2012, 3. LIGA VETKLJACI
2011/2012, LIGA KUP VETKLJACI
2010/2011, 3. LIGA VETDALSTROJ