ANDI LISTEŠ   


 17.01.1976.
2016/2017, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2016/2017, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA
2015/2016, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2014/2015, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2014/2015, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA
2013/2014, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2013/2014, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA
2012/2013, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2012/2013, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA
2011/2012, 2. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2011/2012, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA
2010/2011, 3. LIGA VETANTONICA - STARA ŠVERA
2010/2011, LIGA KUP VETANTONICA - STARA ŠVERA