LUKA MARINOVIĆ   


 25.10.1987.
2016/2017, 2. LIGAMILNA
2015/2016, 2. LIGAMILNA
2013/2014, 3. LIGAMILNA
2012/2013, 4. LIGAMILNA
2012/2013, LIGA KUPMILNA
2011/2012, 4. LIGAMILNA
2010/2011, 5A. LIGAMILNA
2010/2011, LIGA KUPMILNA