DAVOR KATAVIĆ   


 12.12.1960.
2016/2017, LIGA VET 45TOMA BEBIĆ LOKVE
2015/2016, LIGA VET 45TOMA BEBIĆ LOKVE
2014/2015, 4. LIGA VETMZ LOKVE- TOMA BEBIĆ
2014/2015, LIGA KUP VETMZ LOKVE- TOMA BEBIĆ
2013/2014, 4. LIGA VETMZ LOKVE- TOMA BEBIĆ
2013/2014, LIGA KUP VETMZ LOKVE- TOMA BEBIĆ
2013/2014, LIGA VET 45TOMA BEBIĆ LOKVE
2012/2013, LIGA VET 45BISER
2012/2013, LIGA KUP VET 45BISER
2011/2012, LIGA VET 45BISER