NIKO KUČER   


 18.08.1994.
2016/2017, 4. LIGAF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2016/2017, LIGA KUPF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2015/2016, 5A. LIGAF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2015/2016, LIGA KUPF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2014/2015, 5A. LIGAGRADSKI KOTAR BAČVICE