TONI UJEVIĆ   


 19.09.1979.
2016/2017, 1. LIGAPB SPLIT
2016/2017, LIGA KUPPB SPLIT
2016/2017, SUPER KUPPB SPLIT
2016/2017, 2. LIGA VETCOSMOS
2016/2017, 1. LIGA VETCROATIA BLIZNA
2015/2016, 1. LIGAPB SPLIT
2015/2016, LIGA KUPPB SPLIT
2014/2015, SUPER KUPPB SPLIT
2014/2015, 1. LIGAPB SPLIT
2014/2015, LIGA KUPPB SPLIT
2014/2015, 1. LIGA VETVET. L.C. MONTY PYTHON TOLO TRADE
2013/2014, 1. LIGAPB SPLIT
2012/2013, 1. LIGAPB SPLIT
2012/2013, LIGA KUPPB SPLIT