JOŠKO MAČINA   


 01.09.1968.
2016/2017, 4. LIGA VETCAFFE BAR EMANUEL
2015/2016, 3. LIGA VETSPLIT 1700
2014/2015, 1. LIGA VETSTAARI VUCIBALUN
2013/2014, 1. LIGA VETSTAARI VUCIBALUN
2012/2013, 1. LIGA VETSTAARI VUCIBALUN
2012/2013, LIGA KUP VETSTAARI VUCIBALUN
2011/2012, 1. LIGA VETSTAARI VUCIBALUN
2011/2012, LIGA KUP VETSTAARI VUCIBALUN
2010/2011, 1. LIGA VETSTAARI VUCIBALUN
2010/2011, LIGA KUP VETSTAARI VUCIBALUN