NENAD DODER   


 19.09.1974.
2013/2014, 1. LIGA VETKONOBA ZENTA
2013/2014, 2. LIGA VETSINTAKSA
2013/2014, LIGA KUP VETSINTAKSA
2012/2013, 2. LIGA VETKONOBA ZENTA
2011/2012, 3. LIGA VETKONOBA ZENTA
2011/2012, LIGA KUP VETKONOBA ZENTA