IVICA ORDULJ   


 20.12.1980.
2013/2014, 5B. LIGAZARA 07
2012/2013, 5B. LIGAZARA 07
2012/2013, LIGA KUPZARA 07
2011/2012, 5A. LIGAZARA 07
2011/2012, LIGA KUPZARA 07
2010/2011, 4. LIGAZARA 07