MATE BATURINA   


 01.08.1973.
2016/2017, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2016/2017, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2015/2016, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2015/2016, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2014/2015, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2014/2015, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2013/2014, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2013/2014, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2012/2013, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2011/2012, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2011/2012, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA
2011/2012, SUPER KUP VETBASIC RASVJETA
2010/2011, 3. LIGASTAKLO MAAS
2010/2011, 1. LIGA VETBASIC RASVJETA
2010/2011, LIGA KUP VETBASIC RASVJETA