NENAD UVODIĆ   


 23.02.1972.
2016/2017, 1. LIGA VETSPLIT TOMMY
2016/2017, LIGA KUP VETSPLIT TOMMY
2015/2016, SUPER KUP VETSPLIT TOMMY
2015/2016, 1. LIGA VETSPLIT TOMMY
2014/2015, 1. LIGA VETSPLIT TOMMY
2012/2013, 3. LIGA VETHEP PROIZVODNJA