BRUNO RADIĆ VRŽINA   


 12.04.1995.
2016/2017, 3. LIGAMALA KAVANA
2015/2016, 3. LIGAMALA KAVANA
2015/2016, LIGA KUPMALA KAVANA
2014/2015, 4. LIGAS.S. KOMIN
2013/2014, 3. LIGAGRADSKA
2013/2014, LIGA KUPGRADSKA