DAMIR LOVRIĆ   


 26.12.1990.
2016/2017, 4. LIGAF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2016/2017, LIGA KUPF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2015/2016, 5A. LIGAF.K. REDI - KUL PHUKET BAR
2015/2016, LIGA KUPF.K. REDI - KUL PHUKET BAR