EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  STAARI VUCIBALUN, 1. LIGA VET   
2017/2018, 1. LIGA VET
HRVOJE ALJINOVIĆ (15)27.01.1978.
MARIN BONACIN (7)13.12.1977.
BARTUL BROKETA (16)03.08.1978.
3
1
TONI ČULIĆ (9)03.04.1976.
1
HRVOJE DOMJANOVIĆ (1)07.12.1978.
IGOR JERČIĆ (10)03.04.1981.
ZORAN MATAS (13)26.05.1974.
2
PETAR MATENDA (13 V2)29.03.1977.
2
DENIS MEĐEDOVIĆ (7)02.11.1980.
SAŠA SEKULIĆ (4)16.11.1977.
2
BOJAN ŠIMIĆ (6)15.03.1980.
ANDRIJA VUKA (4)12.10.1980.
1
BORIS VUKAŠIN (11)04.07.1974.
1
MARKO ROSANDIĆ (6 V2)02.11.1975.
2

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja