EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  VOLE GRADELE, 2. LIGA   
2017/2018, 2. LIGA
TONI BARTULOVIĆ (2)17.10.1992.
IGOR BULJAN (4)18.08.1989.
2
ALEN GALIĆ (3)13.07.1996.
ZVONIMIR GLAVINA (3)31.01.1993.
3
DUJE GRBAVAC (2)18.01.1995.
IVAN MALENICA (3)03.06.1992.
LUKA MARTINIĆ (4)17.08.1985.
JAKŠA NEVEŠĆANIN (4)04.12.1982.
1
NIKŠA NEVEŠĆANIN (1 V1)17.03.1979.
PIERO MILIVOJ PAIĆ (5)30.06.1984.
GORAN SUNARA (3 V1)24.04.1979.
IVAN ŠUTA (4)04.05.1992.
1
1
MIHOVIL TADIĆ (4)27.10.1983.
1
1
JOSIP VARDIĆ (2)23.12.1991.
JAKOV VRANJIĆ (3)22.06.1986.
4

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja