EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  UZALUDAN TRUD, 4. LIGA   
2017/2018, 4. LIGA
ANTE ALJINOVIĆ (2)04.09.1995.
1
IVAN BLAŽEVIĆ (9)31.03.1988.
2
FRANE BRAILOVIĆ (5)07.05.1991.
IVAN CRNOJA (11)11.04.1988.
5
IVAN ĆURKOVIĆ (7)20.10.1987.
2
DALIBOR DUDE (4)11.11.1991.
1
1
LUKA IVANOVIĆ (2)13.09.1994.
1
MARKO IVANOVIĆ (9)03.07.1987.
NIKŠA JANJIĆ (8)12.07.1987.
JURE KAROGLAN (V8)23.04.1987.
LUCIANO KOVAČEVIĆ (V1)19.02.1993.
ANTE MALEŠ (5)13.06.1987.
1
MARIN MIHANOVIĆ (8)11.10.1989.
1
NIKOLA MIKULIĆ (6)22.01.1989.
1
PETAR MRKONJIĆ (12)09.04.1987.
IVAN ŠTRIBIĆ (7)08.03.1987.
TOMISLAV TVRDIĆ (2)06.09.1987.

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja