EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  UZALUDAN TRUD, 4. LIGA   
2017/2018, 4. LIGA
2017/2018, LIGA KUP
ANTE ALJINOVIĆ (2)04.09.1995.
1
IVAN BLAŽEVIĆ (16)31.03.1988.
6
FRANE BRAILOVIĆ (5)07.05.1991.
IVAN CRNOJA (21)11.04.1988.
11
1
IVAN ĆURKOVIĆ (14)20.10.1987.
2
DALIBOR DUDE (8)11.11.1991.
4
1
LUKA IVANOVIĆ (3)13.09.1994.
1
MARKO IVANOVIĆ (16)03.07.1987.
NIKŠA JANJIĆ (17)12.07.1987.
JURE KAROGLAN (V18)23.04.1987.
LUCIANO KOVAČEVIĆ (V1)19.02.1993.
ANTE MALEŠ (12)13.06.1987.
6
MARIN MIHANOVIĆ (18)11.10.1989.
5
NIKOLA MIKULIĆ (8)22.01.1989.
1
PETAR MRKONJIĆ (21)09.04.1987.
1
IVAN ŠTRIBIĆ (14)08.03.1987.
2
TOMISLAV TVRDIĆ (7)06.09.1987.

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja