EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  UZALUDAN TRUD, 4. LIGA   
2017/2018, 4. LIGA
ANTE ALJINOVIĆ (2)04.09.1995.
1
IVAN BLAŽEVIĆ (5)31.03.1988.
1
FRANE BRAILOVIĆ (4)07.05.1991.
IVAN CRNOJA (5)11.04.1988.
3
IVAN ĆURKOVIĆ (1)20.10.1987.
DALIBOR DUDE (2)11.11.1991.
1
1
MARKO IVANOVIĆ (5)03.07.1987.
NIKŠA JANJIĆ (3)12.07.1987.
JURE KAROGLAN (V5)23.04.1987.
LUCIANO KOVAČEVIĆ (V1)19.02.1993.
ANTE MALEŠ (2)13.06.1987.
MARIN MIHANOVIĆ (5)11.10.1989.
1
NIKOLA MIKULIĆ (3)22.01.1989.
PETAR MRKONJIĆ (6)09.04.1987.
IVAN ŠTRIBIĆ (2)08.03.1987.
TOMISLAV TVRDIĆ (2)06.09.1987.

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja