VJERAN BUBALO   


 22.01.1985.
2016/2017, 3. LIGAMALA KAVANA
2015/2016, 3. LIGAMALA KAVANA
2014/2015, 3. LIGAMIJO I DRUGOVI
2013/2014, 2. LIGAAMBASADOR NEKRETNINE
2011/2012, 2. LIGAGRM I TUNJ DAIKIN PEL- 3
2010/2011, 2. LIGAGRM I TUNJ DAIKIN PEL- 3
2010/2011, LIGA KUPGRM I TUNJ DAIKIN PEL- 3