IVO PUIZINA   


 05.09.1956.
2016/2017, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2016/2017, LIGA KUP VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2015/2016, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2014/2015, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2013/2014, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2013/2014, LIGA KUP VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2012/2013, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2011/2012, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2011/2012, LIGA KUP VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2010/2011, 3. LIGA VETDeNi - TOHATSU MOTORI KLINIKA SUĆIDAR
2010/2011, LIGA VET 45AUTO ŠKOLA BUL 45