IVICA LEMO   


 05.03.1973.
2015/2016, 3. LIGA VETMIKROFON
2014/2015, 3. LIGA VETMIKROFON
2014/2015, LIGA KUP VETMIKROFON
2012/2013, 1. LIGA VETTONI I GOGO
2012/2013, LIGA KUP VETTONI I GOGO
2011/2012, 1. LIGA VETTONI I GOGO
2011/2012, 2. LIGAZLATARIJA DVORNIK
2010/2011, 1. LIGA VETTONI I GOGO
2010/2011, LIGA KUP VETTONI I GOGO
2010/2011, 2. LIGAZLATARIJA DVORNIK