ANTUN GREGOV   


 19.12.1984.
2016/2017, 5A. LIGALAVANDIN ZA UMIVANJE
2016/2017, LIGA KUPLAVANDIN ZA UMIVANJE
2015/2016, 4. LIGAISPOD PELE
2015/2016, LIGA KUPISPOD PELE
2014/2015, 4. LIGAISPOD PELE
2014/2015, LIGA KUPISPOD PELE
2013/2014, 5B. LIGAISPOD PELE
2013/2014, LIGA KUPISPOD PELE
2012/2013, 5A. LIGAISPOD PELE
2012/2013, LIGA KUPISPOD PELE
2011/2012, 5A. LIGAISPOD PELE
2011/2012, LIGA KUPISPOD PELE