MARIO ROGULJIĆ   


 10.02.1991.
MARIO ROGULJIĆ, UDRUGA ZA MALI NOGOMET - SPLIT, Sudac, Neaktivna registracija
2016/2017, 1. LIGAIL VICTUM EN-WE
2016/2017, LIGA KUPIL VICTUM EN-WE
2016/2017, 3. LIGAD.D.K. LOKVE
2015/2016, 2. LIGAIL VICTUM EN-WE
2015/2016, LIGA KUPIL VICTUM EN-WE
2015/2016, 4. LIGAD.D.K. LOKVE
2014/2015, 3. LIGAIL VICTUM EN-WE
2014/2015, LIGA KUPIL VICTUM EN-WE
2013/2014, 4. LIGAIL VICTUM EN-WE
2013/2014, LIGA KUPIL VICTUM EN-WE
2012/2013, 5A. LIGAIL VICTUM EN-WE
2012/2013, LIGA KUPIL VICTUM EN-WE
2011/2012, 3. LIGASTAKLO MAAS
2011/2012, LIGA KUPSTAKLO MAAS
2010/2011, 5A. LIGASTARI PLAC - ADOREA
2010/2011, 5A. LIGADICA SA SKALICA
2010/2011, LIGA KUPDICA SA SKALICA