EKIPE
sezona
ekipa (klub)
  UZALUDAN TRUD, 4. LIGA   
2017/2018, 4. LIGA
2017/2018, LIGA KUP
IVAN BLAŽEVIĆ (19)31.03.1988.
7
IVAN CRNOJA (23)11.04.1988.
17
1
IVAN ĆURKOVIĆ (15)20.10.1987.
2
JURE KAROGLAN (V20)23.04.1987.
ANTE MALEŠ (15)13.06.1987.
7
MARIN MIHANOVIĆ (21)11.10.1989.
6
PETAR MRKONJIĆ (23)09.04.1987.
1
ANTE ALJINOVIĆ (2)04.09.1995.
1
FRANE BRAILOVIĆ (5)07.05.1991.
DALIBOR DUDE (10)11.11.1991.
4
1
LUKA IVANOVIĆ (4)13.09.1994.
1
MARKO IVANOVIĆ (17)03.07.1987.
NIKŠA JANJIĆ (18)12.07.1987.
LUCIANO KOVAČEVIĆ (V1)19.02.1993.
NIKOLA MIKULIĆ (8)22.01.1989.
1
IVAN ŠTRIBIĆ (16)08.03.1987.
3
TOMISLAV TVRDIĆ (8)06.09.1987.

GOL P/ PROMAŠAJ P - realiziran / promašen kazneni udarac
GOL A/ PROMAŠAJ A - realiziran / promašen kazneni udarac nakon akumuliranih prekršaja